TRECAS ApS Rådgivende ingeniørfirma

 

TRECAS løser opgaver inden for såvel den bestående bygningsmasse som nybyggeri.

 

OM OS

Direktør og indehaver Sten Jebjerg er Akademiingeniør, bygningsretning og Civiløkonom H.D. i organisation med speciale inden for strategi og planlægning.

 

Med over 40 års erfaring inden for projektering, projektledelse og firmaledelse i rådgivende ingeniørvirksomhed har Sten Jebjerg dyb tværfaglig kompetence der rækker ud over de rent tekniske fagområder.

 

Sten Jebjerg er fortrolig med håndtering af alle forhold og alle aktører, det være sig direkte implicerede som latent implicerede, der har indvirkning på projektet.

 

Det er en kendt sag, at hvis man, med succes, skal styre en proces eller et projekt, skal man have indsigt, kompetence, nyde respekt blandt aktører, og have reguleringsmulighed inden for alle de parametre, der indgår i projektet.

 

 

 

 

TRECAS har en bred faglig kompetence, og løser opgaver inden for følgende discipliner:

  

1. EJENDOMSUDVIKLING

Energirenovering og klimatilpasning.

Etablering af taglejligheder, tagterrasser og taghaver.

Påbygning af nye etager på ejendom.

Etablering af elevator.

Alternativ anvendelselsmulighed for ejendommen.

Nedrivning af bygning eller bygningsdele og opførelse af nybyggeri.

 

2. RÅDGIVNING VED INVESTERING I EJENDOMME MED UDVIKLINGSPOTENTIALE

Opsporing og fremskaffelse af egnede ejendomme.

Analyse af ejendommens aktuelle drift, samt byggeteknisk vurdering i relation til latente, bygningsfysiske problemer.

Analyse af ejendommens potentiale for forbedringer.

Indkøb af ejendom og finansiering.

 

3. RÅDGIVNING I ALLE FASER VED EJENDOMSUDVIKLINGSPROJEKTER.

Konkretisering af udviklingsprojekter.

Projektering af udviklingsprojekter.

Håndtering af myndighedsprocedurer og relationer til lejere.

Prisindhentning og indgåelse af kontrakt om udførelse.

Ledelse og styring af udførelsesfasen.

Varetagelse af afleveringsprocedure for projektet.

 

4. BYGHERRERÅDGIVNING

Analyse og afklaring af bygherres ønsker og behov i relation til et byggeprojekt set i et dynamisk perspektiv.

Indkøb af ejendom eller byggegrund og etablering af finansiering.

Afklaring af organisationsstruktur og prisindhentningsform til optimal løsning af byggeprojektet.

Etablering af kontraktgrundlag med implicerede aktører.

Overordnet styring af kvalitet, tidsplan, økonomi og aflevering af færdigt byggeri.

 

5. DESIGN AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG STATIK

Anordning af bærende konstruktioner.

Statiske beregninger og dokumentation.

Projektering.

Ansøgning om byggetilladelse.

 

6. RÅDGIVNING OM ENERGIRENOVERING

Vort indgående kendskab til ældre bygningers opbygning og konstruktion sikrer, at vi kan anvise løsninger der er optimale, uden at der opstår uhensigtsmæssige konsekvenser for husets bygningsdele eller indeklima.

 

7. BYFORNYELSE, RENOVERING OG VEDLIGEHOLDELSE

Analyse af bygningens situation.

Dynamisk vedligeholdelsesplan.

Håndtering af beboere og myndigheder.

Finansiering, projektering, prisindhentning og styring af udførelse.

Byggesagsadministration.

 

8. EJENDOMSADMINISTRATION AF BOLIGEJENDOMME

Vort nyudviklede koncept, Dynamisk Ejendomsadministration, sikrer at ejendommens værdi altid er det maksimalt opnåelige inden for gældende lovgivning, og ikke bare bevarer sin nuværende værdi.

 

9. BedreBolig - Rådgiver

Vi er autoriseret til fase 1 og fase 2.

Udarbejder BedreBolig-plan, og yder rådgivning og bistand til energirenovering og vedvarende energi samt gennemførelse af projekt. 

 

Supplerende informationsmateriale vedr. de enkelte discipliner kan rekvireres.

 

 

TRECAS ApS   Sten Jebjerg, direktør
Fasanvænget 417 Akademiingeniør,
2980 Kokkedal Civiløkonom, H.D.
Tlf.: 4082 5120  
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.