PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-Mail: 

Født:

 

 

 

 

 

Sten Jebjerg, direktør

Dambakken 61, st. tv., 3460 Birkerød

4082 5120

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

28. maj 1943

 

RESUMÉ

Rådgivende ingeniør med fagområderne:

  • Bærende konstruktioner
  • Ejendomsudvikling
  • Investering i boligudlejningsejendomme
  • Projektledelse
  • Byfornyelse af ældre ejendomme
  • Energirenovering, klimatilpasning

 

Øvrigt/ tillidshverv:

  • Syns- og skønsmand ved sager vedr. bærende konstruktioner
  • Voldgiftsdommer

 

  

Jeg har arbejdet som rådgivende ingeniør i hele perioden fra endt uddannelse.

Arbejdsopgaver i begyndelsen var projektering af bærende konstruktioner inden for beton, stål, træ, murværk og fundering til forskellige former for byggerier. Blandt de mest kendte kan nævnes: fundamentforstærkning til de 4 Amalienborg-palæer, renovering og ombygning af Christiansborg Slot, samt tagkonstruktion til Christiansborg Slotskirke.

Jeg har projekteret konstruktioner til hospitaler, institutionsbygninger, slotte, og andre fredede bygninger,

Erhvervsbyggeri, parkeringskældre, altanrenoveringer, betonreparation og sikring af naturstensfacader. Ved de fleste opgaver har jeg tillige haft tilsyn med arbejdets udførelse samt byggeledelse.

De seneste år har opgaverne været ejendomsudvikling og byfornyelse. Jeg har opbygget en meget stor indsigt og viden om ældre bygningers konstruktion og opbygning, og har en sikker viden om hvor problemerne er, og hvordan de kan håndteres.

Ved opgaverne har jeg, ud over det rådgivningsmæssige og selve projekteringen, tillige ført tilsyn med arbejdernes udførelse og haft byggeledelse herunder kvalitetssikring og koordinering af sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger.

Jeg har i en lang periode tillige udført professionel ejendomsadministration af ældre boligudlejningsejendomme i København, og er fortrolig med lejelovgivning inden for boligområdet.

Opgaverne er de seneste år løst af mit eget rådgivende ingeniørfirma, TRECAS, hvor jeg er direktør med hele ansvaret for alle projekter. Opgaverne blev løst som udbygget totalrådgivningsopgaver, idet rådgivningen, ud over teknisk rådgivning i form af arkitekt- og ingeniørrådgivning, tillige omfattede byggesags-administration, herunder huslejeberegning, varsling af lejeforhøjelse, huslejeopkrævning samt udfærdigelse af bygge-regnskab og fremskaffelse af finansiering.

Jeg har, indenfor de seneste 3-5 år, ydet teknisk- og økonomisk rådgivning til professionelle investorer i forbindelse med investering i større boligudlejningsejendomme i København. Jeg har udviklet en analysemodel til brug for ejendomsinvestering. Det er en model der nyanceret tager udgangspunkt i ejendommens reelle økonomi, og ikke kun i oplyste data. Herefter beregnes ejendommens økonomiske potentiale inden for investors tidshorisont.

 

ERHVERVSERFARING

1986 -

TRECAS, eget rådgivende ingeniørfirma.

1968 - 1986

Crone & Koch, rådgivende ingeniørfirma.

1967 - 1968

Axel Hansen & Co, rådgivende ingeniørfirma.

  

UDDANNELSE

1978

Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School)

Civiløkonom, H.D. Organisation, strategi og planlægning

1967

Danmarks Ingeniørakademi i København

Akademiingeniør, bygningsretning

1963

Ordrup Gymnasium

Matematisk student

  

KURSER

2015

BedreBolig- uddannelsen, modul 1 , Energistyrelsen.

2015

BedreBolig- uddannelsen, modul 2 , Energistyrelsen

2004

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer  37 timer.

  

IT

MS Word & Outlook

 

PERSONLIGE KARAKTERISTIK

Professionalisme er helt afgørende for mig. Jeg har altid sat mig grundigt ind i de mange fagområder, jeg har beskæftiget mig med. Vil betragte mig selv som en person med udpræget tværfaglig kompetencer der også rækker ud over det rent tekniske.

Jeg er fortrolig med håndtering af alle forhold og aktører der er impliceret i et byggeprojekt eller udviklingsprojekt. Herunder udvikling af ældre ejendomme, øvrige former for byggeri eller andre projektopgaver.

Det er min erfaring, at man bedst styrer en proces eller et projekt, hvis man har fuld indsigt, kompetence og reguleringsmulighed inden for alle de parametre der indgår. Det har jeg altid tilstræbt, og med succes.

 

FRITIDS AKTIVITETER 

Jeg interesserer mig for litteratur, natur, samt sport og motion. Jeg er i god fysisk form, energisk, udholdende, og vedholdende. Jeg dyrker løb, landevejscykling, mountainbike, triatlon og havkajak. De seneste 16 år har jeg løbet 3 marathon og 15 halvmarathon, samt en lang række mindre løb.

Konkurrerer på lige fod med andre der er ca. 10-15 år yngre.